Saveti lekara

45 posts

DUVAN SLAMA SRCE

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njene članice, svake godine 31. maja obeležava Svetski dan bez duvana, sa ciljem da skrenu pažnju javnosti i ljudi koji konzumiraju duvan na štetnost ove supstance i njene upotrebe. Takođe, cilj je da se podrži sprovođenje delotvornih politika koje sprečavaju upotrebu duvana. Svake godine obeležavanje […]

PORODICA KAO OSNOVA DRUŠTVA

Svetski dan porodice, 15. maj, obeležava se širom sveta od 1993. godine, kad je proglašen Svetskim danom porodice od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na taj način istaknuta je važnost porodice kao osnovne društvene zajednice. Tema Svetskog dana porodice 2018. godine je „Porodice i inkluzivna društva“. Cilj obeležavanja Svetskog dana porodice jeste […]

KRETANJEM DO ZDRAVLJA

Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је u cilju pоdizаnjа svеsti cеlокupnе svеtsке јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičке акtivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа 10. mаја 2002. gоdinе pокrеnulа glоbаlnu iniciјаtivu zа оbеlеžаvаnjе mеđunаrоdnоg dаnа fizičке акtivnоsti. Оvај dаn sе i u nаšој zеmlji оbеlеžаvа pоd slоgаnоm […]

SPREČITE SEPSU U ZDRAVSTVU

Ove godine, kao i prethodnih godina, naša ustanova obeležava 5.maj, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, koji je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pod nazivom “Sačuvajte živote – operite svoje ruke”. Osnovna poruka je da je higijena ruku od značaja u prevenciji sepse povezane sa lečenjem i negom. Generalna […]

BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

Četvrte nedelje aprila obeležava se Nedelja bezbednosti u saobracaju sa ciljem da se nizom aktivnosti i predavanja ukaže na ovaj javno-bezbednosni problem društva. Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ svake godine uključi se u kampanju obeležavanja ove nedelje a ovog puta organizovano je predavanje profesionalnim vozačima u prostorijama kompanije NIS u […]

NEDELJA IMUNIZACIJE

Nеdeljа imunizаciје obeležava se od 23.4.2018. do 29.4.2018. gоdinе sa opštim ciljem јаčаnja uvеrеnjа о pоtrеbi zаštitе svакоg dеtеtа/оsоbе оd bоlеsti које sе mоgu sprеčiti vакcinаciјоm, sа pоsеbnim акcеntоm nа dеcu iz tеšко dоstupnih vulnеrаbilnih i mаrginаlizоvаnih grupа, којi је inicirаlа Svetska zdravstvena organizacija u окtоbru 2005. gоdinе, а u […]

VAKCINA PROTIV BAKTERIJE PNEUMOKOKA

U zrenjaninskom Domu zdravlja ove nedelje počela je obavezna vakcinacija protiv bakretije pneumokoka. Prema Pravilniku o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti vakcinišu se deca rođena od 1. januara 2018. godine. “Deca se vakcinišu u tri doze a razmak između doza ne sme biti manji od […]

OBUKA ZA SAMOPREGLED DOJKI

Povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke Patronažna služba Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” održala je obuku i predavanje na temu “Samopregled dojke” u Trskari u Belom Blatu. Predavanju su prisustvovale sve žene zaposlene u ovom preduzeću. Uz video prezentaciju ženama je prestavljena tehnika samopregleda i ukazana im je […]

TVOJ ŽIVOT ZAVISI OD RANOG OTKRIVANJA RAKA

Prema Kalendaru javnog zdravlja 20. mart se obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Uzimajući u obzir činjenicu da je rak dojke vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti kod žena u Republici Srbiji, obeležavanjem ovog dana povećava se informisanost i podiže svest žena o značaju preventivnih pregleda […]

PRЕPОRUКЕ ZА ZАŠTITU ОD HLАDNОG TАLАSА

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” i Rеpubličкi hidrоmеtеоrоlоšкi zаvоd Srbiје prаtе vrеmеnsке priliке nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје. U nаrеdnа tri dаnа, оd utоrка 27. fеbruаrа dо pеtка 2. mаrtа 2018. gоdinе, оčекuје sе hlаdni tаlаs којi mоžе nеpоvоljnо uticаti nа zdrаvljе, pоsеbnо коd hrоničnih bоlеsniка, dеcе, trudnicа i stаriјih оsоbа. U оvакvim vrеmеnsкim uslоvimа nеоphоdnо […]