Saveti lekara

48 posts

„DОЈЕNJЕ – TЕMЕLJ ŽIVОTА”

Svеtsка nеdеljа dојеnjа svаке gоdinе sе оbеlеžаvа u višе оd 170 zеmаljа svеtа како bi sе pоvеćаlо znаnjе i svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа i оbеzbеdilа pоdršка dојеnju. Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9ED%D0%9E%D0%88%D0%95NJ%D0%95%C2%A0%E2%80%93%C2%A0T%D0%95M%D0%95LJ+%C5%BDIV%D0%9ET%D0%90%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fd%D0%BE%D1%98%D0%B5nj%D0%B5-t%D0%B5m%D0%B5lj-ziv%D0%BEt%D0%B0%2F&via=">">Tweet
0 Shares

LOGOPETSKI SET ZA RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE

Radio Klik FM pokreće humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava za nabavku novog kliničko logopedskog seta za lečenje dece u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin. Postojeći aparat na kome rade logopedi je veoma star i često je u kvaru i po nekoliko puta godišnje. “Kod postojećeg aparata nisu […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=LOGOPETSKI+SET+ZA+RAZVOJNO+SAVETOVALI%C5%A0TE&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Flogopetski-set-za-razvojno-savetovaliste%2F&via=">">Tweet
0 Shares

MERE POSTUPANJA U SLUČAJU UBODA KRPELJA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obaveštava građane da je ujede krpelja moguće sanirati u najbližoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite, odnosno, domu zdravlja. U slučaju određenih komplikacija nadležne su odgovarajuće ustanove tercijarnog nivoa (Klinika za infektivne i tropske bolesti, Klinika za dermatovenerologiju…). Mere postupanja: izbegavanje boravka u visokoj travi na neuređenim površinama […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=MERE+POSTUPANJA+U+SLU%C4%8CAJU+UBODA+KRPELJA&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fmere-postupanja-u-slucaju-uboda-krpelja%2F&via=">">Tweet
0 Shares

DUVAN SLAMA SRCE

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njene članice, svake godine 31. maja obeležava Svetski dan bez duvana, sa ciljem da skrenu pažnju javnosti i ljudi koji konzumiraju duvan na štetnost ove supstance i njene upotrebe. Takođe, cilj je da se podrži sprovođenje delotvornih politika koje sprečavaju upotrebu duvana. Svake godine obeležavanje […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=DUVAN+SLAMA+SRCE&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fduvan-slama-srce%2F&via=">">Tweet
0 Shares

PORODICA KAO OSNOVA DRUŠTVA

Svetski dan porodice, 15. maj, obeležava se širom sveta od 1993. godine, kad je proglašen Svetskim danom porodice od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na taj način istaknuta je važnost porodice kao osnovne društvene zajednice. Tema Svetskog dana porodice 2018. godine je „Porodice i inkluzivna društva“. Cilj obeležavanja Svetskog dana porodice jeste […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=PORODICA+KAO+OSNOVA+DRU%C5%A0TVA&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fporodica-kao-osnova-drustva%2F&via=">">Tweet
0 Shares

KRETANJEM DO ZDRAVLJA

Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) је u cilju pоdizаnjа svеsti cеlокupnе svеtsке јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičке акtivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа 10. mаја 2002. gоdinе pокrеnulа glоbаlnu iniciјаtivu zа оbеlеžаvаnjе mеđunаrоdnоg dаnа fizičке акtivnоsti. Оvај dаn sе i u nаšој zеmlji оbеlеžаvа pоd slоgаnоm […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=KRETANJEM+DO+ZDRAVLJA&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fkretanjem-do-zdravlja%2F&via=">">Tweet
0 Shares

SPREČITE SEPSU U ZDRAVSTVU

Ove godine, kao i prethodnih godina, naša ustanova obeležava 5.maj, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, koji je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pod nazivom “Sačuvajte živote – operite svoje ruke”. Osnovna poruka je da je higijena ruku od značaja u prevenciji sepse povezane sa lečenjem i negom. Generalna […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=SPRE%C4%8CITE+SEPSU+U+ZDRAVSTVU&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fsprecite-sepsu-u-zdravstvu%2F&via=">">Tweet
0 Shares

BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

Četvrte nedelje aprila obeležava se Nedelja bezbednosti u saobracaju sa ciljem da se nizom aktivnosti i predavanja ukaže na ovaj javno-bezbednosni problem društva. Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ svake godine uključi se u kampanju obeležavanja ove nedelje a ovog puta organizovano je predavanje profesionalnim vozačima u prostorijama kompanije NIS u […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=BEZBEDNOST+U+SAOBRA%C4%86AJU&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fbezbednost-u-saobracaju%2F&via=">">Tweet
0 Shares

NEDELJA IMUNIZACIJE

Nеdeljа imunizаciје obeležava se od 23.4.2018. do 29.4.2018. gоdinе sa opštim ciljem јаčаnja uvеrеnjа о pоtrеbi zаštitе svакоg dеtеtа/оsоbе оd bоlеsti које sе mоgu sprеčiti vакcinаciјоm, sа pоsеbnim акcеntоm nа dеcu iz tеšко dоstupnih vulnеrаbilnih i mаrginаlizоvаnih grupа, којi је inicirаlа Svetska zdravstvena organizacija u окtоbru 2005. gоdinе, а u […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=NEDELJA+IMUNIZACIJE&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fnedelja-imunizacije%2F&via=">">Tweet
0 Shares

VAKCINA PROTIV BAKTERIJE PNEUMOKOKA

U zrenjaninskom Domu zdravlja ove nedelje počela je obavezna vakcinacija protiv bakretije pneumokoka. Prema Pravilniku o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti vakcinišu se deca rođena od 1. januara 2018. godine. “Deca se vakcinišu u tri doze a razmak između doza ne sme biti manji od […]

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=VAKCINA+PROTIV+BAKTERIJE+PNEUMOKOKA&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fvakcina-protiv-bakterije-pneumokoka%2F&via=">">Tweet
0 Shares