IZVEŠTAJ SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

IZVEŠTAJ SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Za period 04.09.-10.09.2017.

  • 167 izlazaka lekarskih ekipa (od toga 1 Novi Sad i 6 Sremska Kamenica)
  • 286 sanitetska transporta (od toga 2 Zemun,2 Beograd, 3 Novi Sad i 5 Sremska Kamenica)
  • 16 izlazaka na javnim mestima
  • 108 lekarskih pregleda i intervencija u ambulanti SHMP
  • 6 saobraćajnih nesreća

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=IZVE%C5%A0TAJ+SLU%C5%BDBE+HITNE+MEDICINSKE+POMO%C4%86I&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2F2711-2%2F&via=">">Tweet
0 Shares