IZVEŠTAJ SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

IZVEŠTAJ SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Za period 04.09.-10.09.2017.

  • 167 izlazaka lekarskih ekipa (od toga 1 Novi Sad i 6 Sremska Kamenica)
  • 286 sanitetska transporta (od toga 2 Zemun,2 Beograd, 3 Novi Sad i 5 Sremska Kamenica)
  • 16 izlazaka na javnim mestima
  • 108 lekarskih pregleda i intervencija u ambulanti SHMP
  • 6 saobraćajnih nesreća
Scroll to Top