TEST TRAKE ZA URIN OP 23/22

Reagensi za urinski analizator Iris Cell Beckman Coulter PP 3/22

LABORATORIJSKI MATERIJAL OP 22/22

MATERIJAL ZA ČISTOĆU OP 21/22

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA-RUKAVICE OP 20/22

HIGIJENSKI PAPIR OP 19/22

USLUGE TRETMANA MEDICINSKOG OTPADA – INFEKTIVNI OTPAD OP 18/22

LABORATORIJSKI REAGENSI ZA HEMATOLOŠKI APARAT SYSMEX XN1000

BENZIN I EURODIZEL OP 16/22

REAGENSI ZA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR BECKMAN COULTER PP 2/22