NABAVKA RADOVA SANACIJA KROVA NA STOMATOLOŠKOJ AMBULANTI OP 29/23

NABAVKA RADOVA-SANACIJE OBJEKATA OP 28/23

RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJI U AMBULANTI EČKA OP 27/23

NABAVKA ŠTAMPANOG MATERIJALA OP 26/23

NABAVKA DOBARA-MEDICINSKA SREDSTVA OP 25/23

NABAVKA RADOVA – SANACIJE OBJEKATA OP 24/23

NABAVKA EKG TRAKA OP 23/23

USLUGE TRETMANA MEDICINSKOG OTPADA-INFEKTIVNI OTPAD OP 22/23