Daily Archives: 03/08/2018

1 post

POSTUPAK PREPOVIJANJA BEBE

Operite ruke sapunom i vodom. Nikad ne počinjite sa prepovijanjem nedovoljno čistih ruku. Prostrite neku podlogu za prepovijanjena na mesto gde ćete obaviti tu radnju(sto za povijanje bebe kada ste kod kuće, sedište u automobilu, kauč, fotelja kada ste u gostima, specijalna površina u toaletima u restoranima). Kao podloga može […]