Daily Archives: 25/05/2018

1 post

PREVENCIJA TIPA 2 DIJABETESA

Šećerna bolest (diabetes mellitus-DM) javlja se usled apsolutnog ili relativnog nedostatka insulina iz pankreasa ili njegove nedovoljne iskorišćenosti, a odlikuje se povišenim vrednostima šećera u krvi. Bolest nastaje zbog više različitih faktora: nasleđa, načina života, uticaja spoljne sredine, stresa… Pojavi bolesti prethodi period preddijabetesa koji može trajati više godina što […]