Daily Archives: 21/03/2018

1 post

POTVRDA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA PARTICIPACIJE

Zbog stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2018), dana 19.3.2018. godine Filijala Republičkog Fonda za Srednjebanatski okrug Zrenjanin je  počela sa izdavanjem  potvrda (UP2 obrazac) za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u […]