Daily Archives: 18/08/2014

1 post

NOVI CTG APARAT U DISPANZERU ZA ŽENE

NOVI CTG APARAT U DISPANZERU ZA ŽENE U cilju osavremenjivanja i praćenja svetskih trendova kada su u pitanju aparati i tehnika Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov” opremljen je novim CTG (kardiotokograf) aparatom u Dispanzeru za žene. Aparat zadovoljava sve evropske i svetske standarde i za njegovu nabavku bila su potrebna sredstva u […]