18 ГОДИНА САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ

Саветовалисте за младе је основано 2003. године на иницијативу Републичког центра за планирање породице и УНИЦЕФ-а.

У њему се обавља групни здравствено – васпитни рад путем креативних радионица као и индивидуални, где је поред здравствено – васпитних активности укључено и лечење по потреби.

У раду саветовалишта акценат је стављен на репродуктивно здравље младих јер је у низу спроведених истраживања уочено да је овај аспект здравља адолесцената изузетно угрожен и указују на недовољно знање младих о могућим последицама ризичног полног понашања.

Младима на располагању стоји тим који чине: педијатри, гинеколози, психолози, виша/ струковна медицинска сестра и медицинске сестре.

Рад саветовалишта заснива се на основним принципима примарне превенције, у првом реду васпитно-едукативном раду, промотивним активностима усмереним ка унапређењу здравља адолесцената, стварању здравствене културе, подизању нивоа знања, стицању вештина за успостављање личне одговорности за сопствено здравље, а самим тим и за здравље других.

Рад се обавља не само у просторијама Дома здравља ”Др Бошко Вребалов” већ и на терену у сарадњи са школама, Црвеним крстом, невладиним организацијама и удружењима.

За долазак у Саветовалиште за младе није потребан упут, услуге су бесплатне и гарантована је тајност разговора.