ШТА ЈЕ СКРИНИНГ ПРЕГЛЕД?

Скрининг представља откривање и препознавање до тада неманифестне болести, коришћењем скрининг методе прегледа, код наизглед здравих особа које су без икаквих симптома болести.

Програм организованог скрининга за рано откривање обољења грлића материце, узимање  цервикалног бриса по методу Папаниколау (ПАП брис), значајно смањују смртност од рака грлића материце.

Циљ организованог скрининга за рано откривање рака грлића материце је смањење учесталости обољевања и смртности од карцинома грлића материце, јер се болест помоћу ПАП-а теста открива у стадијуму пре него што настане инвазивни карцином.

Болест која се открије у преканцерском стадијуму (ЦИН-ови) је излечива 100%.

Организовани скрининг представља масовно позивање циљне популације жена ради узимања скрининг ПАП-а цервикланог бриса на тестирање.

Организовани скрининг је под контролом Института за јавно здравље  Србије.

Организовани скрининг на рано откривање карцинома грлића материце се ради у циклусима на 3 године. Потребно је неколико година, некада и више од 10 година, да би промене на грлићу материце изазване ХПВ вирусном инфекцијом која дуго траје, прерасле у рак. Редовни прегледи имају за циљ да се промене на грлићу материце пронађу рано, пре него што настане рак, онда када могу лако да се отклоне. С тим циљем Република Србија је започела организовани скрининг програм за рано откривање рака грлића материце, који је бесплатан за све жене старости од 25 до 64 године. У зрењанинском дому здравља скрининг рака грлића материце први пут је организован 2012. године у Служби за здравствену заштиту жена.

Скрининг рака грлића материце ради се уз помоћ Папаниколау теста (ПАП тест), то је врста цитолошког бриса који је безболан, брз, јефтин, високосензитиван и веома практичан. Комплетно тестирање са узимањем свих неопходних података не тараје дуже од 15-так минута.

Свака жена која се одазове или самостално дође на скриниг, уредно се евидентира кроз посебне протоколе за скрининг. Плочица на коју се узима узорак ћелија са површине грлића материце за сваку жену се чува у архиви у наредних 5 година. Збирни подаци урађениг скрининг ПАП тестова се прослеђују Заводу за јавно здравље Зрењанин и Канцеларији за скрининг у облику извештајних обрасца.

За успешност скрининга неопходна велики одзив жена, већи од 75% и јасно дефинисана одговорност и квалитетна сарадња свих актера од домова здравља, завода за јавно здравље, преко здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа, до РФЗО-а и Министарства здравља.

Scroll to Top