ФАРМАКОТЕРАПИЈА ДОЈИЉА

Министарство здравља Републике Србије, на предлог Републичке стручне комисије за подршку дојењу именовало је Радну групу за израду Националних смерница за примену лекова у периоду дојења. Циљ овог документа је да се стручна јавност упозна са чињеницама о безбедности прописаних лекова, што би олакшало избор оптималног лека, управљање рацоналном фармакотерапијом дојиља и омогућило безбедан наставак терапије током дојења.

У прилогу текста се налазе Националне смернице:

Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Scroll to Top