УПОЗНАЈ СВОЈ РИЗИК И ОДГОВОР НА ЊЕГА

Светски дан дијабетеса обележава се 14. новембра, на дан када је рођен Фредерик Бантинг, научник који је са Чарлс Бестом 1922. године открио инсулин. Овај дан представља највећу кампању подизања свести о дијабетесу као глобалном здравственом проблему, дан када се покрећу активности од највећег значаја за оболеле и оне са повишеним ризиком за дијабетес. Слоган овогодишње кампање је: „Упознај свој ризик и одговор на њега”. Кампања је усмерена на значај познавања ризика за тип 2 дијабетеса, као и правовременог откривања и континуираног управљања дијабетесом, у циљу спречавања или одлагања настанка дијабетеса и његових компликација.

Дом здравља „Др Бошко Вребалов“, као и сваке године, обележио је овај дан акцијама и здравствено васпитним радом. Патронажна служба организовала је бесплатно мерење основних здравствених параметара за грађане у маркетима Гомеx Тотал и ПерСу а у Савотевалишту за дијабет акценат је дат на индивидуални здравствено-васпитни рад са пацијентима Саветовалишта.

Дијабетес у Србији

  • Дијабетес је пети водећи узрок умирања и пети водећи узрок оптерећења болестима.
  • Процењује се да око 440.000 становника Србије узраста 15 и више година има дијагностикован дијабетес.
  • Код приближно 250.000 оболелих (36%) дијабетес још увек није откривен, тако да укупан број оболелих (откривених и неоткривених случајева) износи око 690.000.
  • Половину оболелих чини радно способно становништво.
  • Дијабетес се често открива случајно, када је болест узнапредовала и компликације наступиле. Према подацима Института за јавно здравље Србије, готово 1/3 пацијената већ има једну или више касних компликација у тренутку постављања дијагнозе дијабетеса.
Scroll to Top