СВЕТСКИ ДАН КОНТРАЦЕПЦИЈЕ

Светски дан контрацепције се обележава сваке године 26. септембра. Кампања је покренута 2007. године на глобалном нивоу, са циљем да се истакне важност употребе различитих метода контрацепције и одговорног сексуалног понашања тако да се омогући свим сексуално активним особама, посебно младима, информисан избор о њиховом сексуалном и репродуктивном здрављу.

Према резултатима последњег репрезентативног истраживања вишеструких показатеља, савремену и ефикасну контрацепцију у Републици Србији користи мање од петине жена из опште популације које су у браку или ванбрачној заједници (18,4%), а традиционалну двоструко више (40,0%). Међу модерним методима контрацепције највише се користи кондом за мушкарце, много ређе комбинована орална контрацепција, интраутерини улошци, стерилизација жене и женски кондом, док се уопште не користе дијафрагма, спермициди, прогестагенска орална контрацепција, депо-инјекциони препарати, импланти и вољна стерилизација мушкарца. У поменутом истраживању није наведена хитна – посткоитална контрацепција, мада се вероватно често користи па и злоупотребљава међу млађим женама. Међу традиционалним методима доминира метод прекинутог сношаја, док је метод избегавања односа у „плодним данима” и остале „природне методе” користило 5,0% испитаница. Ниједан метод контрацепције никада није користило 24,2%. Потребе за контрацепцијом нису задовољене код 14,9% анкетираних жена.

Сви савремени методи контрацепције помажу у спречавању нежељене трудноће. Жене и њихови партнери могу изабрати било који савремени метод контрацепције који је за њих прихватљив и сигуран.

Постоји широк спектар савремених метода контрацепције, од којих се најчешће користи мушки кондом и хитне контрацептивне пилуле.

Мушки кондоми, када се користе доследно и правилно, једини су методи контрацепције који истовремено штите од нежељене трудноће и сексуално преносивих инфекција, укључујући HIV. Могу се користити самостално и у комбинацији са другим методама контрацепције.

Хитне контрацептивне таблете могу спречити до 95% трудноће ако се узимају у року од пет дана након односа.

Приступ ефикасној контрацепцији током пандемије COVID-19 једна је од најисплативијих интервенција са циљем смањења смртности трудница, пре свега спречавањем настанка нежељене трудноће. Веома је битно да се осигура несметан приступ информацијама и услугама везаним за контрацепцију током пандемије, како би се смањио притисак на преоптерећен здравствени систем.