САЈАМ РОДИТЕЉСТВА 2024.

У оквиру пројекта ,,Разиграно родитељство’’ уз мултисекторску сарадњу Дома здравља, Центра за социјални рад и Предшколске установе, а под покровитељством локалне самоуправе и УНИЦЕФ-а одржан је Сајам родитељства на грдском тргу у Зрењанину.


Обележавамо месец родитељства, да би скренули пажњу на родитељство у сваком смислу, да се јавно говори о томе да није увек лако и лепо, али да уз адекватну подршку породице, друштва и околине, све препреке је могуће превазићи.
Подршка родитељима у периоду раног детињства њихове деце је релевантна и ефикасна стратегија за смањивање социјалних неједнакости, насиља над децом и одрживи развој. Утврђивање подстицајних родитељских пракси у сваком друштву је не само приоритет, већ и једно од најисплативијих улагања у одрживи развој друштва који остварује висок повраћај уложеног, уколико се деси у првим годинама живота детета, док је прозор неизмерних развојних могућности отворен.
Дом здравља је овом приликом представио рад својих служби које су у директом контакту са породицама у периоду пре рођења детета па у свим изазовима родитељства.
Патронажне сестре су кроз неколико радионица упознале родитеље са активностима које ће допринети јачању капацитета родитеља и стварању респонзивног родитељства. Наглашен је значај раног повезивања са бебом и учешћу оба родитеља кроз школе за труднице, могућности бесплатног присуствовања обуци масаже беба, као и позивање телефонског саветовалишта за пружање савета и додатне подршке. Неколико радионица је приказало утицај читања и игре са децом.


Служба за здравствену заштиту деце представила је свој континуирани рад на очувању и унапређењу здравља деце, а развојно саветовалиште рад на пројекту Породично орјентисане ране интервенције.

Претварањем породичних рутина у игру родитељ детету оставља простора да самостално креира нове прилике за учење и тиме јача креативност, знатижељу, самопоуздање, аутономност, осећај припадности, вештитне комуникације, емоционалну интелигенцију.

Scroll to Top