ПРИМАРНА ПРАКСА ОСНОВ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Светски дан здравља обележава се 7. арпила а овогодишњи слоган је: „Примарна здравствена заштита – основ универзалне покривености здравственом заштитом”. Ово је била прилика да Дом здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин отвори врата својим суграђанима и понуди низ бесплатних превентивних прегледа, предавања и промоција служби. Прегледи су били доступни свима и онима без здравственог осигурања.

“Примарна здравствена заштита је основ целокупне здравствене заштите становништва, зато смо ове године организовали промоцију свих наших служби. Медицина рада понудила је преглед мерења очног притиска, који је изазвао и највеће интересовање наших суграђана. Превентивни центар, Патронажна служба и Служба спортске медицине удружено су суграђанима радили превентивну карту која обухвата мерење нивоа шећера у крви, холестерола, триглицерида, крвног притиска и одређивање инекса телесне масе, као и скрининг на дијабет типа 2. Кардиоваскуларно саветовалиште радило је заинересиванима ЕКГ, процену кардиоваскуларног ризика и свима је био доступан лекар опште праксе за потребне савете. Одржана су и предавања о психофизичкој припреми трудница за порођај, масажи одојчета и здравим стиловима живота. Служба за заштиту жена, Служба за заштиту деце, Саветовалиште за младе и Служба хитне медицинске помоћи делили су едукативни материал а сестре и лекари су пружали савете из својих домена здравства”, рекла је др Гордана Ђурић, вд директора зрењанинског Дома здравља

Током овог базара здравља урађено је 88 превентивних прегледа са ЕКГ-ом и проценом ризика за кардиоваскуларне болести, 61 скрининг на дијабет типа 2 и 114 мерења очног притиска.

Једно од основних људских права је право на здравље. Људи треба да имају довољно информација о здрављу и о потребним услугама да би на одговарајући начин водили рачуна о свом здрављу и здрављу својих породица. Здравствена заштита представља комбинацију личне и колективне одговорности за здравље. Кроз примарну зравствену заштиту најчешће се реализује први контакт са професионалном здравственом заштитом и успоставља се континуитет здравствене заштите. Примарна здравствена заштита покрива већину здравствених потреба током живота, укључујући услуге као што су: скрининг, вакцинацију, информације о томе како спречити настанак болести, планирање породице, лечење, координацију са другим нивоима здравствене заштите и рехабилитацију.

Scroll to Top