НАШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – НАША БУДУЋНОСТ

Међународни дан медицинских сестара, 12. мај, обележава се широм света, на годишњицу рођења Флоренс Најтингејл, британске медицинске сестре, зачетнице модерног сестринства као признате професије. Овим догађајем координира Међународно веће медицинских сестара (ICN) како би се осигурало признање за непроцењиве доприносе медицинских сестара у очувању здравља људи широм света.

Сваке године Међународно веће медицинских сестара препоручује тему којој ће се медицинске сестре широм света посебно посветити током године. Овогодишња тема дефинисана је под слоганом „Наше медицинске сестре – наша будућност“.

Међународно веће сестара, Светска здравствена организација и многе друге за професију релевантне установе објавиле су низ докумената, анализа и публикација са доказима који иду у прилог покретању професионалних промена, а све у складу са Глобалним стратешким смерницама за медицинске сестре и бабице из 2022. године (Global strategic directions for nursing and midwifery 2021-2025 WHO). Као најбројнији здравствени радници, медицинске сестре се морају активно укључити у будућа планирања здравствене заштите на свим нивоима како би се остварили Циљеви одрживог развоја до 2030. године. Једина ствар која се никада неће променити у професији медицинских сестара/техничара је да пацијент остаје приоритет, а то значи посвећеност да се помогне сваком појединцу, да му се очува и унапреди здравље и побољша живот.

Scroll to Top