МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ И КРИЈУМЧАРЕЊА ДРОГЕ

На иницијативу Уједињених Нација сваке године се у свету 26. јун обележава као Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге као израз одлучности да се ојача деловање и сарадња у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Циљ обележавања овог датума је скретање пажње јавности о штетним ефектима дрога и значају мобилисање целокупног друштва за укључивање у активности на сузбијању њиховог коришћења

У свету је око 230 милиона људи бар једном током живота конзумирало дрогу а око 200.000 људи годишње умире као последица њене употребе. Коришћење дрога је не само здравствена претња већ и значајан социо-економски терет широм света.

Наша установа у циљу превенције злоупотреба дрога током читаве године спроводи многобројне здравствено-васпитне активности у виду јавних манифестација, предавања, трибина, радионица (за децу, младе и њихове родитеље), едукације едукатора, креира и дистрибуира едукативни материјала уз интензивну сарадњу са свим секторима друштва и средствима јавног информисања.

Психоактивне супстанце (кофеин, дуван, алкохол и дроге) су хемијске супстанце које мењају стање свести, опажање, расположење, мишљење и понашање. Дроге су психоактивне супстанце (ПАС) које се илегално прибављају. Последице употребе и злоупотребе настају разорним деловањем супстанце на физичко и ментално (душевно) здравље и интелектуално функционисање. Здравствени ризици и последице настају и због повећаног ризика ширења заразних, крвно преносивих болести (ХИВ – инфекција/СИДА, хепатитис), и полно преносивих болести (стерилитет, рак). Последице су негативе и на социјални положај саме особе, породице. Криминал, малолетничка деликвенција и насиље су честе појаве – повезане са начином прибављања дроге.

Злоупотреба ПАС и дрога директно је повезана са учесталим саобраћајним несрећама. Оне су узрок материјалне штете, стреса, привремене или трајне онеспособљености и високе стопе задесне смрти, најчешће младих људи, превремено! Проблеми оптерећују заједницу у целини.

Понекад је веома тешко, макар у почетку, препознати симптоме злоупотребе психоактивних супстанци, а понекад се то и не жели, поготово од стране родитеља. Одговорност за овакву ситуацију је подељена и од ње не треба бежати већ је прихватити у свој сложености, и помоћи младој особи, своме детету, да се ослободи зависности пре него што настану трајне разорне последице на здравље, личност и укупан положај особе која тек што је закорачила у живот.

Од суштинског значаја је укључивање здравствених радника, школа, родитеља, полиције, радно активног становништва, послодаваца, медија, невладиних организација, верских заједница, у активностима које имају за циљ смањење конзумирање дрога. Учешће што већег броја партнера у обележавање овог значајног датума из Календара здравља доприноси даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дрога.

Scroll to Top