„ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

Светски дан здравља, 7. април, ове године је посвећен обележавању 75 година унапређења јавног здравља под слоганом „Здравље за све”. Овај датум се обележава као Светски дан здравља од 1948. године, а уједно и као дан оснивања Светске здравствене организације (СЗО). Током протеклих 75 година активности јавног здравља унапредиле су здравље и квалитет живота великог броја људи. Светски дан здравља је не само прилика да се осврнемо на ове успехе, већ и да укажемо да је потребно уложити додатне напоре у циљу обезбеђења здравља за све.
Зашто је важна универзална доступност здравственој заштити?
У оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује се здравствена заштита која обухвата:
1) очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и навика о здравом начину живота;
2) спречавање, сузбијање и рано откривање болести;
3) правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених;
4) информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно поступање и за остваривање права на здравље.
Здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност друштва чији је основни циљ остварење највишег могућег нивоа очувања здравља грађана. Здравствена заштита обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију.
Саветовалиште за младе Дома здравља ”Др Бошко Вребалов” ће у сарадњи са Црвеним крстом Зрењанин, организовало је предавање ученицима седмог разреда у Основној школи Жарко Зрењанин, као и уличну акцију ТЦ Биг поводом Светског дана здравља.
Из кабинета градоначлника Зрењанина организована је акција здрваствено-васпитних активности у холу Градске куће за грађанство. Акција је организована тимским радом зрењанинског Дома здравља, Опште болнице и Завода за јавно здравље Зрењанин.
Истим поводом Поливалентна патронажна служба организовала је Базаре здравља за грађанство у маркетима Гомекс Тотал, ПерСу и Месној заједници Соња Маринковић.

Scroll to Top