Služba hitne medicinske pomoći

Načelnik: Dr Ivana Sremac

Glavni tehničar: Goran Putić

Adresa: Omladinska 4, Zrenjanin

Tel: 023/194

E-mail: hitna.pomoc@dzzrenjanin.rs

RADNO VREME:

Rad terenskih ekipa 0-24h, svih 365 dana u godini
Rad noćne ambulante u SHMP je od 20 do 7 časova

 Pravilno upućen poziv hitnoj pomoći:

  • predstavite se
  • osnovne tegobe (kratko opisati na šta se bolesnik žali  i od kada tegobe traju)
  • ako se radi o povredi, okolnosti povredjivanja (šta se desilo, koji deo tela je povredjen)
  • ime i prezime, kao i starost pacijenta (ako je nepoznata osoba približna starost i pol)
  • ako se radi o saobraćajnoj nesreći – približan broj povredjenih
  • tačna adresa (ako je zgrada, broj ulaza, sprat, broj stana, ako je na javnom mestu poznati orijentir –  što tačnija lokacija)
  • ostavite svoj broj telefona sa kojeg zovete ako su potrebne dodatne informacije
  • nemojte prekidati vezu dok dispečer razgovara sa vama
  • strpljivo odgovarajte na postavljena pitanja, ona pomažu u donošenju prave odluke o trijaži
  • trudite se da budete smireni I da govorite razgovetno

Urgentna ekipa na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svetlom – obeležja da se radi o kritično obolelom pacijentu i molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obeležja i da nam ustupe prvenstvo prolaza.

USLUGE – SVI HITNI SLUČAJEVI

Služba hitne medicinske pomoći obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou iz oblasti urgentne medicine i pružanja hitne pomoći.

Služba hitne medicinske pomoći pruža hitnu pomoć kod svih urgentnih stanja na teritoriji Opštine Zrenjanin, i to kod svih urgentnih stanja na licu mesta i u toku transporta u vremenu od 00-24 časa svakodnevno, obavlja sanitetski prevoz obolelih i povređenih u skladu sa utvrđenim indikacijama, prati i sprovodi stručno i naučno utvrđene metode dijagnostike i lečenja u oblasti urgentne medicine, utvrđuje i sprovodi mere u vanrednim situacijama, kao i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Doma zdravlja i drugim aktima Doma zdravlja.

Služba hitne medicinske pomoći sprovodi permanentnu zdravstvenu zaštitu obolelih i povređenih sa poremećenim ili ugroženim vitalnim funkcijama, na mestu nastanka povrede ili oboljenja, u toku sanitetskog transporta i prijema u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Zdravstvena zaštita sprovodi se za sve kategorije stanovništva i to u okviru noćne ambulante, putem ekipa urgentne medicine, ekipa urgentne-neodložne kućne pomoći, ekipa sanitetskog transporta i prijema i dispozicije poziva.

Služba hitne medicinske pomoći organizovana je u odeljenja i odseke:

1 Odeljenje prijavno – dojavne službe

2 Odeljenje mobilne reanimacione jedinice

   2.1 Odsek za održavanje vozila

3 Odeljenje urgentne-neodložne kućne zdravstvene zaštite

4 Odeljemje sanitetskog transporta

5 Odeljenje za ambulantni rad