Savetovalište za mlade

Glavna sestra odeljenja: Ivana Golušin

Adresa: dr Emila Gavrila 25, Zrenjanin

Telefon: 023/515-858

Radno vreme: 6:30 h – 14:30 h

Savetovalište za mlade osnovano je 19.06.2003. godine u okviru projekta “Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih”. Nosioci projekta su Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, UNICEF i Republički centar za planiranje porodice uz podršku Ministarstva zdravlja. Savetovalište radi u okviru Školskog dispanzeru Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu. U Savetovalištu se obavlja preventivni, grupni i  individalni zdravstveno – vaspitni rad, a pored preventivnog rada uključeno je i lečenje po potrebi. Mladima su na raspolaganju pedijatri, ginekolozi, psiholozi, medicinske sestre i vršnjački edukatori. Raspored aktivnosti u savetovalištu se formira svakog meseca i dostavlja zrenjaninskim osnovnim i srednjim školama i Domu učenika “Angelina Kojić- Gina”.

Pri osnivanju Savetovališta za mlade akcenat je stavljen na teme iz reproduktivnog zdravlja, ali se vremenom ukazala potreba i za edukacijom o zdravim stilovima života kao što su: pravilna ishrana, prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, prevencija zanemarivanja i zlostavljanja i očuvanje mentalnog zdravlja mladih. Rad se obavlja ne samo u prostorijama Doma zdravlja ”Dr Boško Vrebalov” već i na terenu u saradnji sa školama, Crvenim krstom, nevladinim organizacijama i udruženjima. Za dolazak u Savetovalište za mlade nije potreban uput, usluge su besplatne i garantovana je tajnost razgovora.

Mladi, poštujemo Vašu privatnost!

Spremni smo da Vas saslušamo i da Vam pomognemo da rešite probleme!